Win-acties

Regelmatig vind je leuke win-acties in onze edities en/of Facebook pagina. Mee doen is gratis en er zijn al vele prijzen uitgereikt. Je mag zo vaak mee doen wanneer je wilt!

Algemene voorwaarden voor deelname aan winacties van Beauty&Lifestyle Magazine

 1. De organisator van deze win-actie is het bedrijf Beauty&Lifestyle Magazine Nederland.
 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Beauty&Lifestyle Magazine Nederland behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 3. Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
 4. De winnaar wordt door Beauty&Lifestyle Magazine Nederland gekozen en wordt bekend gemaakt via E-mail, Facebook en Instagram.
 5. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht. Na deze termijn behoudt Beauty&Lifestyle Magazine Nederland zich het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Beauty&Lifestyle Magazine Nederland is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de uiteindelijke winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie. Hieronder vallen ook foto’s gemaakt voor op de website en de diverse Social Mediakanalen van Beauty&Lifestyle Magazine Nederland.
 6. Winnaars zullen worden gecontacteerd door Beauty&Lifestyle Magazine Nederland om eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen en zo de verdere afhandeling van prijzen te kunnen bewerkstelligen. Beauty&Lifestyle Magazine Nederland is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post of verzending bedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 7. Gewonnen prijzen zijn is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.
 8. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Beauty&Lifestyle Magazine Nederland behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 9. Beauty&Lifestyle Magazine Nederland behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 10. Beauty&Lifestyle Magazine Nederland of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van
  aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Beauty&Lifestyle Magazine Nederland (“eigen handelen”) zelf en/of de directie van Beauty&Lifestyle Magazine Nederland. Daarnaast kan Beauty&Lifestyle Magazine Nederland geen garantie afgeven dat de website of Facebookpagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn e-mailadres wordt opgeslagen in de database van Beauty&Lifestyle Magazine Nederland EN in de database van het bedrijf die een prijs aanbiedt. Door mee te doen aan win-acties van en bij Beauty&Lifestyle Magazine Nederland gaat deelnemer tevens akkoord dat er eenmalig door Beauty&Lifestyle Magazine Nederland EN sponsor van de prijzen gemaild mag worden met een nieuwsbrief en/of actie. De gegevens die Beauty&Lifestyle Magazine Nederland verkrijgt in het kader van win-acties worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@beautyenlifestylemagazine.nl.    
 12. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Beauty&Lifestyle Magazine Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.